header

Nákupní řád

společnosti DOBRÁ STODOLA s.r.o.

se sídlem Náměstí Mistra Jana Husa 20, 250 66

identifikační číslo: 29058465


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163574

telefon: +420 725 148 501, e-mail: obchod @ dobrastodola.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshopdobrastodola.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti DOBRÁ STODOLA s.r.o., se sídlem, Nám. Mistra Jana Husa 20, 250 66, Zdiby (Praha – východ) identifikační číslo: 29058465, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eshopdobrastodola.cz

2. Ceny

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21 % nebo 15% DPH.

3. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. Pokud objednané zboží nebude možné z jakýchkoliv důvodů předat přepravci v termínu (zejména při větším množství objednávek), oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí, pokud se nejedná o výrobek na zakázku dle objednávky zákazníka . V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání telefonicky nebo e-mailem.

4. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám zpětně zašleme na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, potvrzení objednávky. Pokud neobdržíte potvrzení objednávky, prosím, kontaktujte nás na našem e-mailu obchod@dobrastodola.cz nebo na telefonním čísle 725 148 501.

Pro rychlejší komunikaci uvádějte prosím do registrace Vaše telefonní číslo a emailovou adresu.

5. Doručení zboží

Osobní odběr na provozovně :

1) DOBRÁ STODOLA s.r.o., provozovna Náměstí Mistra Jana Husa 20, 250 66 Zdiby -telefon prodejna 725 148 501

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pondělí – sobota od 11°° – 19°°, mimo tuto dobu po dohodě na tel. čísle 725 148 501.

Druhy dopravy veřejnými přepravci:

2.) Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou.

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 140,- Kč/balík do 15 kg při platbě dopředu na účet nebo platbě kartou

Poštovní spořitelna číslo účtu : 235867936/0300


180,- Kč/balík do 15 kg při platbě na dobírku.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

3.) Doručení přes společnost Zásilkovna na její výdejní místa, nutno vybrat na www.zasilkovna.cz, balíky do 5 kg včetně obalu.

Cena 80 Kč za dobírku + 40 Kč

Balíky nad 5 kg váhy, doručované přes společnost ZÁSILKOVNA na její výdejní místa, je cena vyšší  a je nutno si cenu odsouhlasit .

6. Záruka

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem 24 měsíců.

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet od data uvedeného na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

7. Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem 24 měsíců.

8. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto se týká objednávek soukromých osob (neplatí pro objednávky na IČ) . V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a v původním obalu zasláno zpět na adresu firmy spolu s potřebnými dokumenty (faktura). Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Při vrácení zásilky dle uvedených specifikací budou peníze vráceny nejpozději do 30-ti dnů od doručení, či vrácení zásilky.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv a objednávek vystavených na IČ a dále ,na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Maximální hmotnost jednoho balíku je 15 kg/balík.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

O odeslání je zákazník informován e-mailem.

9. Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit: 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

10. Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

1. Platba hotově na provozovně DOBRÁ STODOLA

Nám. Mistra Jana Husa 20

250 66, Zdiby (Praha – východ) .

Zde si zboží můžete i prohlédnout a překontrolovat.

2. Platba dobírkou při převzetí zboží, zboží Vám zašleme přepravní službou a pří převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti

3. Platba převodem z účtu na základě vystavené faktury, zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet

Poštovní spořitelna číslo účtu : 235867936/0300


11. Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

12. Reklamační řád

Jak postupovat: 

Při přebírání zásilky od přepravce , zásilku prosím zkontrolujte. Pokud se Vám bude zásilka jevit jako poškozená, zásilku nepřebírejte. V případě reklamace obsahu zásilky z důvodů poškození během přepravy je zákazník toto povinen učinit u přepravní společností a nás kontaktovat neprodleně, nejpozději pak do tří dnů od převzetí zásilky . Oznámení musí obsahovat zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Oznámení uplatňuje kupující osobně na této adrese provozovna DOBRÁ STODOLA s.r.o.,

Nám. Mistra Jana Husa 20

250 66, Zdiby (Praha – východ)

nebo e-mailem obchod@dobrastodola.cz, případně písemně DOBRÁ STODOLA s.r.o.

V případě reklamace nezpůsobenou přepravou postupujte dle popisu níže: Zašlete nebo doručte výrobek na adresu – DOBRÁ STODOLA s.r.o

Nám. Mistra Jana Husa 20

250 66, Zdiby (Praha – východ).

Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni do 30-ti dnů e-mailem, případně telefonicky. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

13. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy budou použity pouze pro interní potřebu firmy a k přímé komunikaci se zákazníkem. Nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš internetový obchod www.dobrastodola.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2013 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.